Stridsvärn (L2005:9553)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Södra Finnskoga 1145

Geografisk plats: Södra Finnskoga socken, Värmland

Stridsvärn, ca 8 m l (NNV-SSÖ). Stridsvärnet utgörs av en vall, 3-6 m br och intill 1,4 m h bestående av 0,1-0,3 m st stenar. Omedelbart Ö om och parallellt med vallen är en stenröjd yta ca 2 m br och intill 0,4 m dj. 10 m NÖ om stridsvärnet finns ett mindre stridsvärn, ca 4 m l (NV-SÖ). värnet utgörs av en vall, 1-2- m br och intill 0,4 m h bestående av 0,1-0,5 m st stenar.

Terräng: V-sluttande moränmark. Skogsmark, barrskog.

Antikvarisk kommentar: Anläggningen ger ett sentida intryck

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS