Hamnanläggning (L2016:6251)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Låssa 89:1

Geografisk plats: Låssa socken, Uppland

Ångbåtsbrygga enl. tid. ant:r. Nu moderniserad för fritidsbåtar.1979 medhamns endast markering av läget, besiktning ochbeskrivning återstår. T

Terräng: SÖ stranden av udde

Orientering: Ormudden

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS