Område med fossil åkermark (L2018:424)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap

Geografisk plats: Långemåla socken, Småland

Område med fossil åkermark, ca 45x46 m (NO-SV), bestående av ca 11 röjningsrösen runda ca 2-10 m i diam och 1 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Flertalet av röjningsrösena är flacka till svagt välvda och enstaka större stenar om 0,7-1 m förekommer i röjningsrösena. Den uppodlade ytan är oregelbunden och måttligt stenröjd. Inom området finns 3 terrasser 15-40 m l, 3-4 m br och 1 m h och med enstaka röjningsstenar om 0,5-1 m st i ytan.

Terräng: Betesmark belägen i SO-sluttning, glest med ek, björk och slånbärsris.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS