Hällristning (L1975:2340)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Burs 193:1

Geografisk plats: Burs socken, Gotland

1) Sten med slipyta, rödaktig granit, 1,2x0,9 m och 0,25 m h. Sl ipytan är 0,3x0,1 m. 4 m N 10cg Ö om nr 1 är 2) Sten med slipyta, granit, 1,3x1,3 m och 0,4 m h. Slipytan är 0,5x0,5 m. 15 m V 35c g S om nr 1 och 7 m SSV om ägogräns är 3) Sten med slipyta, grani t, 0,9x0,6 m och 0,1 m h. Slipytan är 0,4x0,1 m. 3 m SV om nr 3 ä r 4) Sten med slipyta, granit, 0,7x0,6 m och 0,1 m h. Slipytan är 0,4x0,15 m. 22 m SSÖ om nr 4 är 5) Sten med slipyta, mörk tät be rgart, 0,9x0,8 m och 0,3 m h. Slipytan är 0,4x0,3 m. (Då ritninge n på bilden inte överensstämmer med objektens inbördes lägen enl. beskrivningen har här beskrivningens lägesangivelse följts, vilk et ger denna bild:) Se skiss i boken.

Terräng: Flack grusmark. Tallskog.

Orientering: 7 m NNÖ om ägogräns.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS