Hällristning (L1989:68)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Östra Sönnarslöv 223:1

Geografisk plats: Östra Sönnarslöv socken, Skåne

Älvkvarnsförekomst, 0,3x0,2 m (NNÖ-SSV), i fast block, 2x1,5 m st(NV-SÖ) och 1 m h, bestående av 4 älvkvarnar. Dessa är 3-5 cmdiam och 0,5 cm dj, belägna på blockets översida.Invid blocket i NÖ och NV är röjningssten.

Terräng: Ö-sluttande moränrygg (NV-SÖ). Skogsmark (granskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS