Vallanläggning (L2009:1523)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Västra Husby 125:1

Geografisk plats: Västra Husby socken, Östergötland

Stensträngsliknande vall, med en total längd av ca 1025 m uppdelad i längre och kortare sträckor, markerad från a-j. Vallarna är1-5 m br och 0,2-1 m h, bestående av mestadels 0,2-1 m st stenar.Ställvis mer eller mindre övertorvad. Där vall saknas är oftastkraftig sluttning eller bergbrant som naturlig begränsning. I områdets mellersra del är en sträcka som helt saknar vall eller naturlig begränsning. Vallen har en fortsättning i N, se raä 182 (tidigare raä 125 b).

Terräng: Ö kanten och sluttningen av moränrygg med berg i dagen. Barrskog- Kalhygge.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.