Hällristning (L1970:6929)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Askum 726:1

Geografisk plats: Askum socken, Bohuslän

Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 3 cm diam och0.5 cm dj. Belägen på krön av toppig häll.

Terräng: Hagmark

Orientering: 5 m NNÖ om åkerkant, 9 m NV om åkerspets.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS