Hällristning (L1955:6365)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Djursdala 260

Geografisk plats: Djursdala socken, Småland

Skålgropförekomst på stenblock av granit som är 4 m l, 3 m br och 3 m h (NNÖ-SSV). På blockets ovansida inom en yta av 3,5x1,5 m (NNÖ-SSV) finns 15 skålgropar. Dessa är 4-8 cm diam och 0,5-1 cm dj. Påträffad vid specialinventering 2017. (RAÄ dnr 3.4.2-2050-2017)

Terräng: SV sluttande åkermark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS