Hällristning (L1991:2571)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Knislinge 2:3

Geografisk plats: Knislinge socken, Skåne

1/Hög, ursprungligen ca 25 m i diam, 1.8 m h. I ytan talrikastenar, 0.2-1 m st. N till Ö delen av högen är bortschaktad vidvägbygget. Lär vara undersökt av O Montelius. 22 m SSV om nr 1är: 2/Hög, 10 m i diam och 0.8 m h. I ytan talrika stenar,0.1-0.4 m st. I SSÖ kanten är en sten, 1x0.8 m och 0.4 m h. Imitten en grop, 1.8 m i diam och 0.2 m dj. 10 m S om nr 2 är:3/Skålgropsförekomst i block, 0.85x0.65 m (Ö-V) och 0.2 m h,bestående av 9 skålgropar, 4-8 cm i diam och 0.5-2 cm dj, belägnapå blockets ovansida. 4 m SV om nr 3 är:4/Skålgropsförekomst i block, 1.1x0.6 m och 0.3 m h, bestående av2 skålgropar, 5-6 cm i diam och 0.5-1 cm dj, belägna påblockets ovansida. 3 m S om nr 4 är: 5/Skålgropsförekomst iblock, 0.8x0.7 m och 0.4 m h, bestående av 1 skålgrop, 4 cm idiam och 0.5 cm dj.

Terräng: Krön av moränrygg (NNV-SSÖ).

Orientering: 6 m NV om skolbyggnad, i korsning väg/gångväg.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS