Övrigt (L2019:3888)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

Geografisk plats: Törnevalla socken, Östergötland

Stenpackning, 4x1,5 m (N-S), ej avgränsad, best av 0,1-0,3 m st stenar, belägen på 0,5 m dj i våtmark. Eventuellt utgör lämningen en strandskoning. Lokaliserad med markradar (GPR). Referensschakt utan indikation från markradar uppvisade ingen stenpackning.

Terräng: I våtmark. Skogsmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS