Stridsvärn (L1958:9792)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Långlöt 122:1

Alternativnamn: Skyttevärn

Geografisk plats: Långlöt socken, Öland

1) Skyttevärn i form av en vinklad vall 27 m l, 2-3 m b, 0,3 m h(yttre) 0,7 m h (inre). Uppförd av grus och 0,2-0,4 m st stenar.En del sten har brutits vallen till närbelägna stengärdesgårdar.

Terräng: Strandplan vid naturhamn. Betesmark. Strandäng.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS