Stridsvärn (L2005:4384)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Ölme 6:1

Geografisk plats: Ölme socken, Värmland

Skyttevärn?, runt, 7 m diam och 0.4 m h. Övertorvat med i ytanenstaka 0.2-0.4 m st stenar. I mitten är en oregelbunden grop, ca2x1 m (NNÖ-SSV) och 0.3 m dj. I denna ligger ett 10-tal 0.2-0.4 mst stenar. Något oklar begränsning i SÖ delen. Raserat skyttevärnfrån 1940-talet. I området finns flera liknande men mindreförstörda. Med tanke på läget och materialet är det inteuteslutet att lämningen utgör rest av en förstörd fornlämning.

Terräng: Svagt S-sluttande parti i NÖ delen av moränhöjd. Hagmark.

Orientering: 15 m Ö om NÖ hörnet av förrådsbyggnad och 11 m N om åkerkant (V-Ö).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS