Stridsvärn (L1945:6829)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Frösö 330

Geografisk plats: Frösö socken, Jämtland

Skyttevärn, rektangulärt, 5x4 m (NNV-SSÖ), består av en grop, 4x2 m (NNV-SSÖ) och intill 0,5 m dj. I VSV är en vall, 1-1,5 m br och intill 0,4 m h. Påträffades vid arkeologisk utredning år 2016 (RAÄ dnr 3.4.2-3759-2016).

Terräng: SV-sluttande moränmark. Skogsmark, blandskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS