Glasindustri (L2017:6320)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Fasterna 28:1

Geografisk plats: Fasterna socken, Uppland

Glashytta, rest av, inom ett ca 10x10 m st område, bestående av 2högar 6 m diam och 1 och 1,5 m h. Övertorvade med i ytan talrlika0,2-0,5 m st stenar. Beväxta med 1 björk och en ek. Iträdgårdslandet strax S om högarna har slagg påträffats, så äveni högarna. Vid inventeringen 1952 fanns ca 7 högar med slagg ochsten, av dessa återstår nu endast de ovan nämnda.

Terräng: Flack moränrygg. Tomtmark

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS