Glasindustri (L2005:9202)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Segerstad 169

Alternativnamn: Karlsdals glasbruk

Geografisk plats: Segerstad socken, Värmland

Glasindustri, glashytta. Inom ett område 95x55 m (NV-SÖ) finns tegel, glasskärvor samt kvartsstycken, i eller strax under markytan. Tydliga konstruktioner som kan knytas till glashyttan saknas.
I V-delen av området är en källargrund 5,5x5 m (N-S) och 1 m dj. Ingång och en 1 m l svale i S.

Tradition: Privilegier till Carlsdals glasbruk utfärdades 10/9 1792. Den 22 och 23/9 1818 såldes brukets inventarier på auktion. Auktionslistan 1818 upptar 'två bostadshus, vardera med 8 rum och med tillsammans sju köksspisar och bakugnar samt nio kakelugnar och smärre spisar ¿ en pottkammarbyggnad, indelad i tre rum och med en köksspis, en stallbyggnad för fyra hästar ¿ ett magasin i två våningar ¿en smedja med kolhus, en brygga av cirka 60 alnars längd ¿ samt själva glashyttan'.

Terräng: Plan moränmark. F.d. åkermark. Skogsmark, hygge

Antikvarisk kommentar: Glasbruket undersöktes 1960 av Värmlands museum - någon rapport finns dock inte tillgänglig.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS