Flottningsanläggning (L1998:441)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Älvdalen 629

Geografisk plats: Älvdalen socken, Dalarna

Stenledare, 170 m l (NNÖ-SSV), 6-8 m br och 0,5-2 m h. Byggd i skalmur med i kanterna block, 0,5-1 m st, lagda i upp till 10 skift. Sidorna brant sluttande och flack ovansida med fyllning av 0,1-0,5 m st stenar, ibland skarpkantade men oftast naturlig rullsten. I mitten är muren högst och bredast och här är inlopp till damm längre nerströms. Här är spår av timmerkonstruktion både mot älvsidan och inåt. Möjligen har här funnits någon slags byggnad.

Orientering: Ö stranden av Rotälven.

Antikvarisk kommentar: Synnerligen välbyggd och monumental. Bör vårdas liksom resten av Långöområdet.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS