Hällristning (L2011:7697)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Rinna 221:2

Geografisk plats: Rinna socken, Östergötland

1) Älvkvarnsförekomst, 1,3x1,8 m (SV-NÖ), bestående av 45 älvkvarnar, 4-7 cm i diam och 0,5-2 cm dj. De är belägna på ett block,3x2 m (SV-NÖ) och 0,4-0,5 m h. 17 m 380cg om nr 1 är 2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 5 cm i diam och 1,5 cm tj. Gropen är belägen på ett block, 1,7x1,7 m h. Möjligen finns ytterligare en fragmentisk skålgrop på stenen.

Terräng: Flack moränmark. Hagmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS