Smidesområde (L1937:9145)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Nordmaling 944

Alternativnamn: Klöse stångjärnshammare

Geografisk plats: Nordmaling socken, Ångermanland

Område 85 x 25 m (NV-SO) med lämningar efter stångjärnssmedja. Imon området finns rikligt med slagg i erosionsytor och i högar. I områdets S del är en stenskodd vattenränna 12 x 2,5 m (O-V) skadad av väg i östra delen. I NO är en ingräving som kan vara en terrassering för en byggnad. I NV är en ingräving med mycket kol synligt, möjligen plats för kolhus. Området genomkorsas av en sentida brukningsväg.

Terräng: Flack sandig mark och brant älvsbrink i NNO med älv i SV. Skogsmark, blandskog.

Antikvarisk kommentar: Stångjärnshammaren anlades 1786 och var i bruk till slutet av 1800-talet.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS