Hällristning (L1942:3143)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Långtora 120:1

Geografisk plats: Långtora socken, Uppland

1) Älvkvarnsförekomst, bestående av 2 älvkvarnar. Ytan är 0,35 m(165cg-365cg) och 0,1 m br. Älvkvarnarna är 6 resp 10 cm diam och 1,5 resp 2,0 cm dj. 1,5 m SSV om nr 1 är: 2) Älvkvarn, 7 cmdia m och 1,5 cm dj. Något ojämn. Ej inpr på flygfotobilden.Hällen e j fullständigt undersökt.

Terräng: I mot NV-sluttande ovansida av berghäll. Ca 0,5 m SÖ om en storvattensamling 6x4 m (ÖNÖ-VSV). Trädgårdstomt.I mot NV-sluttande ovansida av berghäll. Ca 0,5 m SÖ om en storvattensamling 6x4 m (ÖNÖ-VSV). Trädgårdstomt.I mot NV-sluttande ovansida av berghäll. Ca 0,5 m SÖ om en storvattensamling 6x4 m (ÖNÖ-VSV). Trädgårdstomt.I mot NV-sluttande ovansida av berghäll. Ca 0,5 m SÖ om en storvattensamling 6X4m (ÖNÖ-VSV). Trädgårdstomt.

Orientering: 15 m 120cg om garagets SÖ hörn.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS