Stalotomt (L1995:1697)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Arjeplog 1180:2

Geografisk plats: Arjeplog socken, Lappland

Stalotomt, oval, 6,7x4,6 m (NÖ-SV). Omgiven av en vall, 0,6-1,1 m br och intill 0,1 m h. Den inre ytan är oval, 4,8x2,9 m (NÖ-SV) och nedgrävd ca 0,1 m. I mittpartiet är en härd, ca 1,4x1 m (NV-SÖ). Sondning visade på stenpackning och kollager. Stalotomten har anlagts på krön av mindre moränhöjd. Ytan har avjämnats och i NÖ och SV är en nedgrävning på 0,1-0,15 m synlig. Vid arkeologiska inventeringar och undersökningar år 2005 påträffades inga fynd. Vid arkeologisk inventering och undersökning år 2006 C14-daterades 1 kolprov och gav dateringen 1090-1890 e. Kr. (kal 2 sigma). Dateringen visar att lokalen är störd av sent historiskt utnyttjande. (RAÄ dnr 321-5037-2006 och RAÄ dnr 321-2189-2007).

Terräng: På mindre moränås i kuperad moränmark. Nedan fjällbjörkskogsgräns. Intill åsen rinner en mindre jokk.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS