Område med fossil åkermark (L1955:9607)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Annerstad 188:1

Geografisk plats: Annerstad socken, Småland

Område med fossil åkermark, ca 500x200 m (NÖ-SV), bestående av 1 röjningsröseområde och ca 5 bandformade åkerytor.
Röjningsröseområdet består av ca 200 röjningsrösen, vanligen runda, 2-7 m diam och 0,2-0,5 m h, av vanligen 0,2-0,5 m st stenar.
De bandformade åkerytorna är 30-70 m l och 20-35 m br. De begränsas av terrasskanter, intill 1 m h, samt av vallar av jord/sten, intill 3 m br och 0,3 m h.
Två av åkerytorna, belägna invid krönet i områdets centrala parti är orienterade i NNÖ-SSV.
Tre av åkerytorna, belägna i svag SV-sluttning i områdets SV del är orienterade i NV-SÖ.
Inventeringen 1980: Inom området finns dessutom ett par hägnadsvallar v jord/sten, intill 4 m br och 0,4 m h, (troligen identiska med vallarna som begränsar åkerytorna ovan).

Terräng: Krönparti och sluttning av flack moränhöjd. Skogsmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS