Övrigt (L1973:2551)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Jönköping 140:2

Geografisk plats: Jönköping socken, Småland

Övriga sjöbottenfynd enl. Bergenblad 1964:
A. "Hägnad", träkonstruktion.
B. "Hägnad", sju pålar och stensamling.
C. "Knuttimrade konstruktioner med stenfyllnader".
D. "Två rader ekpålar".
M. "Matta av runda käppar" lagd på mosse. 1964.
N. "Stensamling med bränt trä, ben, slagg och kol". 1964.

Inga spår av lämningarna vid inventering 1985.

Terräng: V delen av svagt markerad bukt V om åutlopp.

Antikvarisk kommentar: Jfr även RAÄ-nr Hakarp 92:1. - -

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS