Flottningsanläggning (L2019:1962)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap

Geografisk plats: Ringamåla socken, Blekinge

Ledarm 45 m l (NÖ-SV) 1-2 m br och 0,2-0,5 m h. Ledarmen består av 0,2-0,6 m st stenar.

Terräng: Åfåra

Antikvarisk kommentar: Svårbedömd på grund av det höga vattenståndet.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS