Stridsvärn (L1948:3389)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gävle 467

Geografisk plats: Gävle socken, Gästrikland

Skyttevärn, närmast oval, 6,5x5 m st (N-S), bestående av en kallmurad vall 2-3 m br och 0,8 m h. Vallen är kallmurad av natursten 0,1-0,5 m st stenar. (RAÄ dnr 326-1526-2011).

Terräng: Skogsmark, närmast plan blockrik moränmark.

Orientering: 3 m V om åkerkant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS