Område med fossil åkermark (L1966:2738)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Borgstena 49:1

Geografisk plats: Borgstena socken, Västergötland

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Antikvarisk kommentar: Maskinell korrigering av antikvarisk bedömning vid kvalitetshöjande åtgärd.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS