Flottningsanläggning (L2022:6168)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

Geografisk plats: Fryksände socken, Värmland

Flottningslämning, bestående av 1 dammvall. Dammvallen är ca 24x3 m (NNV-SSO). På S sidan ån syns dammvallen som en 7x3 m (N-S) stor och 0,3-1 m h stenpackning av 0,1-0,5 m st stenar. På den N sidan om ån syns motsvarande stenpackning och i denna står en järnbåge med en krok i. I ån syns rester efter liggande timmer och enstaka stenar.

Terräng: Strand av å. Skogsmark (barrskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS