Område med fossil åkermark (L1964:477)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Rångedala 226:4

Geografisk plats: Rångedala socken, Västergötland

Område med fossil åker, delundersökt, ca 450x450 m (N-S), bestående av röjningsrösen och en stensträng. Påträffad i samband med arkeologisk utredning år 1996.

Antikvarisk kommentar: Delar av området är av yngre karaktär därav Bevakningsobjekt.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS