Område med fossil åkermark (L1991:5009)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Visseltofta 50:1

Geografisk plats: Visseltofta socken, Skåne

1) Fossil åkermark, 300x100-200 m (NV-SÖ), bestående av ca 100 röjningsrösen. Dessa är runda eller närmast runda, 3-6 m i diam och0,5-1 m h, övermossade. Flera åkerytor är terrasserade, 0,5-1,5 mh. Till stora delar brukad in i historisk tid.Ca 75 m SV om V delen av nr 1 är2) Fossil åkermark, ca 200x100 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 15 röjningsrösen. Dessa är 2-5 m i diam och 0,2-0,5 m h, delvis övertorvade. I NÖ delen är en husgrund?Ca 250 m SV om nr 2 är3) Fossil åkermark, 100x75 m (NNÖ-SSV), bestående av 15 röjningsrösen. Dessa är tämligen runda, 3-5 m i diam och 0,3-0,7 m h.

Terräng: Nr 1 ligger på krön och avsatser av N-Ö-sluttande moränrygg. Skogsmark (blandskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS