Stridsvärn (L1978:5147)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Asarum 509

Geografisk plats: Asarum socken, Blekinge

Igenfyllt skyttevärn(?), ovalt, 6x5 m (N-S) och 0,3-0,8 m h, bestående av en stenpackning, från grusstorlek till 1 m st skrotstenar, varav de största i mitten, inom en 2-2,5 m diam st yta.
Del av den s.k Skånelinjen (även kallad Per-Albin-linjen) som byggdes i samband med krigsutbrottet 1939-40. Se Referens

Terräng: Plant krön och kant av berghäll, emot brant V-sluttning.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS