Område med fossil åkermark (L1999:9909)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Leksand 1389

Geografisk plats: Leksand socken, Dalarna

Område med fossil åkermark 110 x 62 m (NÖ-SV) bestående av 8 parceller, 3 röjningsrösen och 1 stenmur.
Parcellerna är sammanhängande och inbördes avgränsade av diken.
Parcellerna är bandformiga, 40-50 m l och, 6-15 m br. Fem av parcellerna i NÖ ligger i NV-SÖ riktning, tre i SV, I NÖ-SV.
Parcellerna avgränsas till det yttre av diken och en stenmur.
Stenmuren är 60 m l, 1-4 m br och 0,3-1 m h och ligger utmed NV och SV sidorna av området.
Röjningsrösena ligger i ytterkanten av åkerområdet och är 8-15 m l, 3-7 m br och 0,4-1 m h.
Hör till fäboden Brömsbodarna.

Terräng: Flack moränmark med våtmarkskaraktär.. Skogsmark (blandskog).

Antikvarisk kommentar: Åkerområdet har utökats kraftigt sedan storskiftet.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS