Fångstgrop (L1945:8065)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Fjällsjö 528

Geografisk plats: Fjällsjö socken, Ångermanland

Fångstgrop, oval, 5x3 m (VNV-ÖSÖ) och 1 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,8x0,4 m (VNV-ÖSÖ). Runt kanten är en vall, 1,5-2,5 m br och 0,1-0,3 m h.

Terräng: Svagt SV sluttande, blockig moränmark. Skogsmark, ung tallskog.

Antikvarisk kommentar: Inventerad inom Riktad kulturvärdesinventering - hotade lämningar i Jämtlands län, länsstyrelsens dnr 431-8744-2017.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS