Fornlämningsliknande lämning (L1963:2241)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Brevik 27:1

Geografisk plats: Brevik socken, Västergötland

Domarringsliknande lämning, ca 10 m.d., best. av 7 stenar i kretsoch 1 mittsten. Stenarna i kretsen, den S saknas, är 0,6 - 1m.l., 0,4 - 0,7 m.br., 0,3 - 0,4 m.tj. Sten i mitten är 0,8 m.l.x 0,60 m.br. och 0,3 m.tj. Naturbildning ? Rev. 1985 : Vidbesiktningstillfället kunde ingen säker domarringsliknande formskönjas.

Terräng: Svag avsats i SÖ-sluttande sand / moränmark. Skogsmark (igenväxtäng).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS