Hamnanläggning (L1945:9068)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Ytterhogdal 465

Geografisk plats: Ytterhogdal socken, Hälsingland

Färjeläge, enligt karta från 1768 samt muntlig uppgift. Den 5 m br äldre vägen med nerfart till färjeläget hålls öppen. Tätt med buskar intill och inga synliga spår.
Gamla färjebostaden ligger ca 60 m VNV därom, nu använd som verkstad.

Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Öppen glänta och båtplats i skogsmark (björkskog, inslag av tallar).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS