Hällristning (L1975:3259)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Lärbro 28:1

Geografisk plats: Lärbro socken, Gotland

1) Svärdslipningssten, grå granit, 1,25x0,8 m (NV-SÖ) och 0,2 m synl h. Förekomsten är belägen i stenens plana överdel och består av 2 sliprännor, 75-85 cm l (ÖSÖ-VNV) intill 11 cm br och 0,5-1, 5 cm dj. 6 m SÖ om nr 1 är 2) Svärdslipningssten, röd granit, 1,2 x1 m (NÖ-SV) och 0,4 m h. Förekomsten är belägen i stenens plana svagt åt SV sluttande översida och består av 1 slipränna och 1 sl ipyta. Sliprännan är 60 cm l (NÖ-SV) 11 cm br och 0,5 cm dj. Slip ytan, belägen 0,1 m SÖ om rännan, är 50 cm l (NÖ-SV), 20 cm br sv agt konkav och intill 1 cm dj. Nyupptäckt. Över, ca 21 m åt Ö och ca 72 m åt V är 3) Stensträng, 93 m l (Ö-V) bestående av enkel r ad enskiktade stenar, mest 0,6-1 m st. Några intill 2 m st stenar ingår. Beväxt med tallar, granar, en och lövbuskar.

Terräng: Svagt S sluttande moränmark. Skogsmark, barrskog.

Orientering: 2) V änden 4 m Ö om åkerkant och 4 m S om åkerkant. 2) 38 m Ö om åkerhörn, SÖ.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS