Område med fossil åkermark (L1963:3182)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Örby 210:1

Geografisk plats: Örby socken, Västergötland

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Antikvarisk kommentar: RAÄ 210:3-4 införda i samband med digitalisering 2001-09-20/

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS