Fornlämningsliknande lämning (L1999:4762)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Transtrand 161:1

Geografisk plats: Transtrand socken, Dalarna

Grop, närmast rund, 5 m diam och 0.2 m dj. Vall kring kanten iNV-Ö-S-SV, 3 m br och 0.3 m h.Beväxt med ett flertal tallar. Risbelamrad.Grop, i NV del, 0.4 m diam och 0.15 m dj. Värn?

Terräng: Moränplatå ovan myrmark. Skogsmark (tallskog).

Orientering: 42 m V om vägkant-glänta.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS