Hällristning (L1975:2661)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hellvi 59:1

Geografisk plats: Hellvi socken, Gotland

1)Häll med sliprännor. På en plan svagt övertorvad häll ca 35x18 m (NNÖ-SSV) syns nu sammanlagt 36 st sliprännor inom ett område 30x15 m (NÖ-SV) fördelade på 10 grupper med 1-10 slipräff lor intill varandra. Dessa är 50-100 cm l, 5-9 cm br och 1-3 cm d j: 20räfflar är i riktn. (Ö-V) 14 (N-S) och 2 st (ÖNÖ-VSV). Omede lbart NÖ om den nordligaste gruppen finns 3) en fläck med skärvig st en. N därom är 4) en husgrund och en dubbel stenrad, 4-5 m l. V där om är en stenmur. 50 m NNÖ-N därom är 2) Gammal åker med namnet S ilveråkern.

Terräng: Plan hällmark med fläckvis kalkstenshäll i dagen intill och VNV om lägre mark av närmast vätkaraktär. Betesmark.

Orientering: Ca 65 m N 35cg Ö om boningshus 50 m NV om brukningsväg (NÖ-SV).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS