Luftfarkost (L1978:1860)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Edestad 172

Geografisk plats: Edestad socken, Blekinge

Kollision mellan två flygplan den 2/6 1949 vid Gåsfetän, SSV Ronneby, Blekinge. Besättningarna på bägge planen, sammanlagt 4 man, omkom.
Bägge flygplanen var av typen SAAB 18. T18B 18299 hade levererats till F17 i januari 1948 och T18B 18335 hade levererats till F17 i slutet av maj 1948.

Den 2 juni 1949 övades bombfällning mot bombmålet utanför Gökalv. Det var 1 div som övade. Flygplan 18335 hade gjort sju dykningar mot målet och kom in på bombvarvet när fpl 18299 kom. 18335 var försenad i starten men kom nu in i varvet och anmälde sig med en fråga om målet var klart. Samtidigt fick 18299 klartecken att komma in, men kunde inte upptäckas från mätstationen. 18335 hade svängt tillbaka och till väster om målet. 18299 meddelade att han dyker mot målet. Då skedde en kollision mellan de båda flygplanen. Bägge besättningarna omkommer. Kollisionen skedde på 1600 meters höjd och den huvudsakliga orsaken var att 18299 påbörjat dykövningen utan att veta var 18335 fanns. Besättningarna i båda flygplanen hade brustit i uppmärksamheten.
18299 återfanns på 14 meters djup, söndertrasad men samlat. Besättningen satt fastspända i flygplanet.
18335 återfanns efter en veckas sökande. 30 m väst-sydväst Slånakullen. Flygkroppens bakre del och stjärtparti saknades och har inte återfunnits. Motorerna hade skilts från flygplanet som låg på 18 meters djup. Föraren satt fastspänd i flygplanet medan signalisten gjort ett försök att lämna det. Han återfanns den 5 juni i en vik vid Vieryd, 5 km från nedslagsplatsen.

Orientering: Gåsfetan, syd om Ronneby.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.