Smidesområde (L1971:568)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Habo 310

Geografisk plats: Habo socken, Västergötland

Smidesområde, ca 30X20m (NNÖ-SSV). Inom angivet område är 1 slaggvarp och 1 kolningsgrop. Slaggvarpen är 4X2m (NNÖ-SSV) och ca 0,5m h. Övermossad. Vid provstick påträffades bitar av ugnsväggsfragment i anläggningens S-del. Kolningsgropen är 2,7X2,4m st och ca 0,9m dj. Omgiven av en 1,4-1,5m br och 0,2-0,3m h vall. Mest tydlig i SÖ. Har ett närmast kvadratiskt bottenplan med 1,4m sida. Vid provstick framkom kol.

Terräng: Platå och svag sluttning mot NÖ.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.