Hällristning (L2002:2057)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Tortuna 132:3

Geografisk plats: Tortuna socken, Västmanland

Ny beskrivning; ATA Dnr 326-4361-2004, Rapport över dokumentation och imålning.
Hällristning ca 8 x 2,5 m (NV-SÖ) bestående av 3 ytor.
1) Hällristning 2,5 x 0,5 m (NNÖ-SSV) bestående av 1 fotsula och 8 älvkvarnar. Fotsulan är 25 x 12 cm stor och konturhuggen. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägen i hällsvacka.
2 m NNV om yta 1 är :
2) Hällristning 2,6 x 2,1 m (N-S) bestående av 1 människofigur?, 2 fotsulor, 1 obestämbar figur, fragment och 54 älvkvarnar. Människofiguren? är 22 cm lång. Fotsulorna är 21-23 cm långa och 7-9 cm breda. Fragmentet är 12 cm långt. Av älvkvarnarna är 53 runda, 2-7 cm diam och 0,5-1,5 cm djupa. 1 älvkvarn är avlång 8 x 4 cm st och 1 cm djup. Belägen på N-sluttande häll.
1,2 m V om yta 2 är:
3) Hällristning 1,6 x 0,9 m (Ö-V) bestående av 2 fotsulor och 10 älvkvarnar. Fotsulorna är 23-28 cm långa och 9-10 cm breda samt helt uthuggna. Älvkvarnarna är 2--5 cm diam och 0,5-1 cm djupa. En älvkvarn är belägen i botten av en fotsula. Belägen på NNV-sluttande häll.
Gemensam kartmarkering.

Terräng: Berg med jordavlagringar. Skogsmark (blandskog).

Orientering: 13 m NÖ om väg och knappt 60 m NV om uppfartsväg.

Antikvarisk kommentar: Redovisas gemensamt med nr 109, 133, 134 och 135 som RAÄ-nr 245 påden ekonomiska kartan. ATA Dnr 326-4361-2004, Rapport över dokumentation och imålning. Gemensam kartmarkering

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS