Flottningsanläggning (L2019:1973)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap

Geografisk plats: Kyrkhult socken, Blekinge

Ledarm, ca 7 m l (NÖ-SV), 0,5-1 m br och 0,2 m h. Ledarmen består av 0,2-0,5 m st stenar.

Terräng: Åfåra

Antikvarisk kommentar: Svårbedömd på grund av det höga vattenståndet.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS