Område med fossil åkermark (L1971:9172)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gränna 454

Geografisk plats: Gränna socken, Småland

Område med fossil åker 60x40 (Ö-V) bestående av minst 4 fossila åkerytor och 20 röjningsrösen 3-5 m i diam och 0,3-0,9 m h av 0,2-0,4 m st stenar. På platsen var ett torp markerat enligt storskifteskarta 1787 (06-GRJ-49).

Terräng: Blockrik moränhöjd

Orientering: S om väg

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS