Område med fossil åkermark (L2022:2539)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap

Geografisk plats: Misterhult socken, Småland

Område med fossil åkermark, 75×20 m (NÖ–SV), bestående av 2 röjningsrösen och 1 stenmur.
Röjningsrösena är 4–6 m diam och 1–1,5 m h, bestående av 0,1–0,4 m st stenar. Röjningsrösena har välvd profil.
Stenmuren, är ca 70 m l, 1 m br och 0,5–1 m h, av 0,1–0,4 m st stenar.

Terräng: Kuperad moränmark, lövskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS