Luftfarkost (L1978:4820)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: 821:128

Rester efter flygplan. Motordel på andra positionen: 6220068 / 1464836

Orientering: Sydost om Gåsfeten

Antikvarisk kommentar: Uppgift från Dykarklubben Doppingarna

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.