Stridsvärn (L2020:9081)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

Geografisk plats: Huddinge socken, Södermanland

Stridsvärn, 2,5–3 m i diameter och 0,1–0,2 m djupt. Ställvis kallmurad kant 0,1 m långa partier av 0,2–0,6 m stora stenar, i övrigt har en naturlig skreva utnyttjats. I området är ett flertal militära lämningar, ex Huddinge 178:1.

Terräng: Brant SÖ sluttning av berg.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS