Område med fossil åkermark (L1987:4900)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Visseltofta 700

Geografisk plats: Visseltofta socken, Skåne

Område med fosisl åkermark, ca 180x70 m (NNV-SSÖ), bestående av ett röjningsröseområde samt stenmurar.
Röjningsröseområdet består av ca 40 röjningsrösen, närmast runda, 2-5 m diam och 0,1-0,6 m h, av vanligen 0,2-0,5 m st stenar. Ställvis är röjningsrösena kraftigt övermossade. Ligger ställvis upplagda i långa strängar mot raserade stenmurar. I NV avgränsas området av stenmur, 1,2 m br och 1 m h.

Terräng: Kuperad moränmark. Skogsmark (granskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS