Hamnanläggning (L1945:2270)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Oviken 318

Geografisk plats: Oviken socken, Jämtland

Rest av brygga, ca 60 m l (ÖNÖ-VSV), bestående av 7 fundament av natursten och trästockar. Fundamenten är 3x3 m st och intill 0,4 h. Mellan fundamenten är ditlagda stenar.

Terräng: Strandplan. Skogsmark, blandskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS