Flottningsanläggning (L2024:293)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Dalarna

Geografisk plats: Mora socken, Dalarna

Strandskoning av trä och sten, ca 70 m l (ÖNÖ-VSV) 1,5-2,5 m br och 0,4-1,5 m h, delvis kallmurad av 0,3- 1,3 m st bruten sten och natursten. Rester av timmerkista synlig, bestående av 0,1-0,15 m tj stockar, knuttimrad. Strandskoningen är delvis anlagd på berghäll.
Smidd spik synlig i träkista ca 45 m uppströms nedströms ände.

Terräng: Brant parti i kuperad moränmark. Skogsmark (barrskog med inslag av löv).

Antikvarisk kommentar: En av de mer tydligare flottningsanläggningarna i vattendraget, därav registrerad.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS