Hällristning (L1942:1795)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Litslena 33:1

Geografisk plats: Litslena socken, Uppland

Älvkvarnsförekomst, 2,9x0,9 m (NV-SÖ) med 14 älvkvarnar, 5-10 cmdiam och 0,5-2 cm dj. På V-sluttningen av block, 2,5x3 m (Ö-V) och 2 m h. Runt omkring blocket är odlingssten uppkastade. I åker.190 m SÖ om SÖ boningshuset på Sneby 2:2. 11H3f. Kompletterad B.E-m 13.15 1955.

Terräng: Åker.

Orientering: 16 m SV om åkerkant, 47 m SÖ om åkerkant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS