Område med fossil åkermark (L1990:1755)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Munka-Ljungby 60:1

Geografisk plats: Munka-Ljungby socken, Skåne

Fossil åkermark, 250x130 m (Ö-V), bestående av minst 5 oregelbundna åkerytor och ett 30-tal röjningsrösen.Åkerytorna är 56x7 m st (N-S) resp. 49x14 m st (N-S). Dessa avgränsas av terrasskanter, 0,2-0,8 m h. I terrasskanterna finns enstakastenar, 0,1- 0,4 m st.Röjningsrösena är 2-4 m i diam och 0,1-0,4 m h, av 0,1-0,4 m st stenar.

Terräng: Tämligen markant moränhöjd. Skogsdunge.

Orientering: Precis N om landsväg och precis SV om hus.

Antikvarisk kommentar: Sannolikt ej odlat med plog. Hak och terrasskanter diffusa.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS